Kontroll av livstecken alla moment

Här ser du alla moment som du utför när du kontrollerar livstecken på barn över ett år.
  1. Ropa på hjälp och kontrollera medvetande
  2. Skapa fri luftväg
  3. Lyssna, titta och känn efter andning
  4. Om ingen eller onormal andning, påbörja HLR (Du lär dig HLR i nästa steg)
barn hlr

Har du en övningsdocka, titta då på filmen igen och utför momenten på dockan två gånger!